Σε πώληση 4.906.332 ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας PC Systems, συνολικής αξίας 49.063,32 ευρώ, προχώρησε η εταιρεία Reneta Ltd. Μετά από την παραπάνω συναλλαγή το ποσοστό της Reneta κατήλθε από 12,006% σε 0,024% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της PC Systems.