Στις 8.6.2012 θα πραγματοποιηθεί τελικά η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τιτάν, καθώς η ημερομηνία που είχε αρχικά ορισθεί (31.5.2012) συμπίπτει με την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒ.