Σε 1.080,0 εκατ. ευρώ ανήλθε το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, τον Φεβρουάριο του 2012 ανήλθε σε 1.080,0 εκατ. ευρώ έναντι 1.487,6 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του 2011, παρουσιάζοντας µείωση 27,4%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων τον Φεβρουάριο του 2012 ανήλθε στα 2.321,8 εκατ. ευρώ, χωρίς τα πετρελαιοειδή, έναντι 2.721,3 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2011, σημειώνοντας μείωση κατά 14,7%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, τον Φεβρουάριο του 2012 ανήλθε στα 1.241,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.233,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του 2011 παρουσιάζοντας αύξηση 0,7%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 4.562,1 εκατ. ευρώ έναντι 5.376,4 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του 2011, παρουσιάζοντας µείωση 15,1%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012 ανήλθε στο ποσό των 2.452,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.422,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του 2011, σημειώνοντας αύξηση 1,2%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012 ανήλθε σε 2.109,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.953,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του 2011, παρουσιάζοντας µείωση 28,6%.