Σε υποβάθμιση της προοπτικής για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ινδίας σε «αρνητική» από «σταθερή» προχώρησε σήμερα η Standard & Poor's.
Σε ανακοίνωσή του ο οίκος αξιολόγησης επικαλείται την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα και τα υψηλά επίπεδα δημόσιου ελλείμματος και χρέους. Παράλληλα αναφέρει ότι το δημόσιο έλλειμμα και το βαρύ φορτίο χρέους της χώρας παραμένουν οι πιο σημαντικοί περιορισμοί στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας.

Τέλος, ο οίκος επιβεβαιώνει την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση «ΒΒΒ-» και την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση «Α-3».