Με πέντε νέα πρατήρια ενισχύει το δίκτυο καταστημάτων της η Revoil. Το πρώτο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Τούμπα Αξιούπολης στο νομό Κιλκίς, το δεύτερο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Πολυπλάτανος Ναούσης  στο νομό Ημαθίας, το τρίτο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Παλαιοχώρι στο νομό Καβάλας, το τέταρτο πρατήριο βρίσκεται στην οδό Κύπρου 57 στην Αργυρούπολη στο νομό Αττικής  και το πέμπτο πρατήριο βρίσκεται στην περιοχή Σχοίνος στο νομό Κορινθίας.