Οι αξιωματούχοι της Κομισιόν θα αναλύσουν σήμερα τις προτάσεις τους για αύξηση 6,8% του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013, όπως μεταδίδει το BBC. 


Οι συγκεκριμένες προτάσεις θα αποτελέσουν και το σημείο έναρξης των διαπραγματεύσεων με τις χώρες μέλη της ΕΕ. 


Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ορισμένες χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, ασκούν πιέσεις στην Κομισιόν να μειώσει τις σχεδιαζόμενες δαπάνες. 


Παρόλα αυτά, οι αξιωματούχοι της Κομισιόν πρόκειται να υποστηρίξουν ότι αυτή η αύξηση στον προϋπολογισμό είναι αναγκαία, ώστε να υλοποιηθούν οι προηγούμενες δεσμεύσεις της ΕΕ. 

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2012 ανερχόταν σε 129,1 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,9% σε σχέση με το 2011. 


Το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του προϋπολογισμού (45,9%) αφορούσε στα κεφάλαια συνοχής, το 40,8% κατευθύνθηκε στην γεωργία και ιχθυοτροφία. Τα διοικητικά κόστη της ΕΕ διαμορφώθηκαν στο 5,6%.