Με ικανοποίηση δέχτηκε ο ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ τη θετική ανταπόκριση από την υπουργό Ανάπτυξης, Άννα Διαμαντοπούλου, στην πρότασή του για τη δημιουργία ενός προγράμματος που θα συμβάλλει στην αξιοποίηση των ελληνικών εμπορικών δικτύων της διασποράς μέσω της πιστοποίησης των ελληνικών εστιατορίων και στη στήριξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα στις εξαγωγές ελληνικών τροφίμων και ποτών. 


Οι φορείς που θα συνεργαστούν για την υλοποίση του προγράμματος θα είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου(ΟΠΕ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων Τροφίμων – Ποτών Εξωτερικού (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ).

 

Στόχος του προγράμματος θα είναι:  

 

- Η προώθηση της οικονομικής εξωστρέφειας της χώρας αξιοποιώντας τα δίκτυα της ελληνικής διασποράς. 

- Η πιστοποίηση των ελληνικών εστιατορίων του εξωτερικού. Έτσι ώστε να τροφοδοτείτε με πιστοποιημένες πρώτες ύλες για τη δημιουργία των ελληνικών πιάτων. 

- Η δημιουργία ενός σήματος αυθεντικότητας και ποιότητας των ελληνικών εστιατορίων ανα τον κόσμο που θα διαφυλάσσει, θα διαδίδει και θα προβάλει το ελληνικό πρότυπο. 

- Η ανάπτυξη και προώθηση των παραδοσιακών και ποιοτικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. 

- Η αξιοποίηση της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας και 

- Η ανάδειξη της εικόνας των ελληνικών εστιατορίων στο εξωτερικό που εγγυώνται την τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας της ελληνικής φιλοξενίας.

 

Μέσα από το πρόγραμμα θα δημιουργηθούν δίαυλοι συνεργασίας μεταξύ ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ, ΟΠΕ, Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων Ελλάδος, Ένωση Γερμανών Ξενοδόχων και Γαστρονόμων (DEHOGA) κ.α. 

 

Όταν λειτουργήσει όλο αυτό το δίκτυο με τις σωστές βάσεις ποιότητας θα μπορεί να δημιουργηθεί ένα αναγνωρίσιμο ελληνικό βραβείο για τα εστιατόρια, ως επιβράβευση των κοινών προσπαθειών. Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει μέσω κοινοτικών πόρων του προγράμματος ΕΣΠΑ.