Κατά 25,35 υποχώρησαν τα πραγματικά εισοδήματα των Ελλήνων το 2011 όπως αναφέρει στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ. Στην παγκόσμια έκθεση του Οργανισμού η χώρα μας κατέχει περίοπτη θέση, αφού  τα πραγματικά εισοδήματα προ φόρων υποχώρησαν σε 18 από τα μέλη του το 2011, με την μεγαλύτερη μείωση να λαμβάνει χώρα στην Ελλάδα.  Όπως αναφέρεται, η φορολογική επιβάρυνση επί του συνολικού εργατικού κόστους (μισθός συν φόροι συν ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου) διαμορφώνεται στο 37,8%   έχοντας αυξηθεί την τελευταία δεκαετία σε σχέση με το μέσο όσο του ΟΟΣΑ, κατά περισσότερες από 4 ποσοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικότερα, στην έκθεση αναφέρεται ότι για έναν ανύπαντρο πατέρα που λαμβάνει μισθό της τάξεως του 67% του μέσου μισθού, η φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται σε επίπεδα 19% υψηλότερα από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε στην Ελλάδα στο 35,6% της μεικτής αμοιβής το 2011 από 34,3% το 2000 τη στιγμή που ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ υποχώρησε στο 31,7% το 2011 από 33,3% το 2000.