Το ποσό των 2,405 δισ. ευρώ άντλησε η Γερμανία σήμερα κατά τη δημοπρασία των 30ετών ομολόγων της. Η δημοπρασία δεν καλύφθηκε αφού η ζήτηση ήταν πολύ χαμηλότερη από την προσφορά των τίτλων. Συγκεκριμένα, δεν πωλήθηκαν τίτλοι 595 εκατ. ευρώ. Η μέση απόδοση των ομολόγων διαμορφώθηκε στο 2,41%.