Το Σάββατο 02/06/12, αντί της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας Σάββατο 26/05/12, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΕΚ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.