Για την 5/12/2012 αναβλήθηκε η ορισθείσα για σήμερα εκδίκαση της αίτησης ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης κατ' άρθρο 99 Ν. 3588/2007 για την επίτευξη συμφωνίας μετά των πιστωτών της PC Systems, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


Με απόφαση του Δικαστηρίου διατηρήθηκαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία τα προληπτικά μέτρα για τη μη λήψη εις βάρος της μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης και την εις βάρος της λήψη ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης.