Στις 26/6/2012 ορίστηκε η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ, έπειτα από τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου για το 2012. 

 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ημερομηνία διεξαγωγής της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων είχε αρχικά οριστεί για την 28/6/2012.