Παράταση μέχρι τις 21 Μαΐου της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2012 των προσωπικών εταιρειών ζητά ο Βασίλης Κορκίδης πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ). Η προθεσμία λήγει στις 30/4/2012 και η ΕΣΕΕ απέστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών με την οποία ζητάει να δοθεί μια απαραίτητη παράταση είκοσι ημερών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι επιχειρηματίες τόσο στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεών τους, όσο και στην έγκαιρη καταβολή των δόσεων.