Η Μέτκα προκρίθηκε στην τελική φάση του διαγωνισμού για την ανάληψη συμβολαίου κατασκευής μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας στη Ρουμανία


Αναθέτων φορέας είναι η Ρουμανική εταιρία παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου Alro, μέλος του Ομίλου Vimetco. 

 

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, μονάδας Συμπαραγωγής 250MW ηλεκτρικής και 195MW θερμικής ενέργειας (παρόμοιας με τη μονάδα Συμπαραγωγής του Αλουμινίου της Ελλάδος που η Μετκα ολοκλήρωσε επιτυχώς το 2009) στις εγκαταστάσεις κατεργασίας βωξίτη και παραγωγής αλουμίνας, στην περιοχή της Tulcea. 


Η μονάδα θα προμηθεύει με θερμική ενέργεια το εργοστάσιο αλουμίνας και με ηλεκτρισμό την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ρουμανίας. 


Στην τελική φάση του διαγωνισμού προκρίθηκαν, πλην της Μέτκα, και η κοινοπραξία Itochu-Hyundai και η Siemens, ενώ αποκλείστηκαν η China Huadian Engineering, η China National Electric Engineering, η Minmetals Engineering of China και η Sinohydro. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας, σύμφωνα με τη Vimetco, αναμένεται να γίνει γνωστό περί τα τέλη Μαΐου.