Περισσότερα μέτρα για την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος ζήτησε από την Ισπανία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής ελέγχου. 
Το ΔΝΤ πρότεινε στην Ισπανία να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί το κεφάλαιο των τραπεζών. 

Μέχρι το τέλος του έτους, οι Ισπανικές τράπεζες θα πρέπει να έχουν αποθεματικό 53,8 δισ. ευρώ.