Στη δημιουργία άξονα Ρώμης - Βερολίνου, με στόχο την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης αναφέρεται στην διαδικτυακή της έκδοση η εφημερίδα «Κορριέρε Ντέλλα Σέρα».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα «κύριο ζητούμενο είναι να ξεπερασθεί η οικονομική κρίση με κατάλληλες πολιτικές, που να μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη ενόψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου του Ιουνίου».

Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα του Μιλάνου, «οι επαφές των δυο κυβερνήσεων είναι συνεχείς» και η κίνηση αυτή μπορεί να συνδέεται, έμμεσα, και με τα νέα δεδομένα των γαλλικών εκλογών, με την πολιτική αστάθεια στην Ολλανδία, όπως και με τις μεγάλες δυσκολίες που συναντά η Ισπανία στο να εφαρμόσει το πρόγραμμα λιτότητας.