Τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών όσων έχουν χρέη προς το δημόσιο προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να πατάξει τη φοροδιαφυγή.
Στο στόχαστρο του ΥΠΟΙΚ μπαίνουν κυρίως οι μεγάλοι φοροφυγάδες και στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε σχετική εγκύκλιος που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Παντελής Οικονόμου.  Η εγκύκλιος που στάλθηκε σε όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες προβλέπει πως σε περίπτωση εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, τα εν λόγω μέτρα δηλαδή η δέσμευση λογαριασμών και καταθέσεων καθώς και εν γένει των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου μέχρι εκδόσεως των σχετικών τίτλων βεβαίωσης λαμβάνονται εξαιρετικά και έχουν προληπτικό και επείγοντα χαρακτήρα, ως εκ τούτου εξαιρούνται της τήρησης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης των φορολογουμένων.


Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι στις περιπτώσεις άμεσης δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να μην εκδίδονται απορριπτικές για τον τυπικό αυτό λόγο δικαστικές αποφάσεις, οφείλουν να επιδίδουν με απόδειξη στον υπόχρεο, κλήση προς επιγενόμενη ακρόαση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας η δέσμευση λογαριασμού παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Με την κλήση ο υπόχρεος καλείται εντός προθεσμίας 10 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη ημέρα της ημέρας επίδοσης, προκειμένου να παράσχει εγγράφως τις απόψεις του προσκομίζοντας και κάθε αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών του.


Σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Σκάι ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, τόνισε ότι σκοπός αυτής της ρύθμισης δεν είναι ο πανικός, αλλά η τήρηση των υποχρεώσεων προς το κράτος.


Όπως είχε γράψει εξάλλου το moneypost οι εφορίες στο εξής θα έχουν τη δυνατότητα να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών για όσους έχουν χρέη από 300 ευρώ και άνω σύμφωνα με οδηγό του Υπουργείου Οικονομικών.

Σχετικό θέμα: Κατάσχεση περιουσίας για χρέη... 300 ευρώ!