Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Aa3 της Κίνας με θετικό outlook ο οίκος αξιολόγησης Moody’s τονίζοντας τις ευνοϊκές μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.
Ωστόσο, προστίθεται, η χώρα θα πρέπει να διατηρήσει τον αυστηρό έλεγχο των τοπικών κυβερνήσεων και να κάνει μεταρρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα για να εξασφαλιστεί η ταχεία και σταθερή οικονομική ανάπτυξη για το υπόλοιπο της δεκαετίας .

"Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με το χαμηλό έλλειμμα και το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης, έχουν παράσχει επαρκή περιθώρια για τη διαχείριση των ενδεχόμενων κινδύνων στα δημοσιονομικά της τοπικής κυβέρνησης ή στο τραπεζικό σύστημα," αναφέρει ο οίκος.Moody’s
Η Moody’s αναμένει η ανάπτυξη της οικονομίας της Κίνας να διαμορφωθεί μεταξύ 7,5-8,5% το 2012.