Ανώτερα των εκτιμήσεων διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου Royal Dutch Shell PLC


 στο α΄τρίμηνο και ανήλθαν στα 7,70 δισ. δολάρια αυξημένα κατά 11%. Οι αναλυτές ανέμεναν κέρδη ύψους 6,7 δισ. δολάρια.

Η ενίσχυση της κερδοφορίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου οι οποίες αντιστάθμισαν τις απώλειες από τις χαμηλότερες τιμές του φυσικού αερίου των ΗΠΑ.

Τα συνολικά της έσοδα ανήλθαν το ίδιο διάστημα σε 119,9 δισ. δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 9%. Την ίδια στιγμή αναθεωρεί προς τα πάνω το στόχο της για τις πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού στα 4 δισ. δολάρια από 2-3 δισ. δολάρια.

Η παραγωγή ήταν υψηλότερη κατά 1,4% στο πρώτο τρίμηνο συγκρινόμενη με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι και ανήλθε στα 3,55 εκατ. βαρέλια την ημέρα.