Υποχρεώσεις  1,772 δισ. ευρώ «κρύβουν» τα επίσημα στατιστικά της Κύπρου για το δημόσιο χρέος, αφήνοντας εκτός υπολογισμών τις ραγδαία αυξανόμενες κρατικές εγγυήσεις.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Stockwatch η ετήσια έκθεση διαχείρισης χρέους δείχνει ότι οι κυβερνητικές εγγυήσεις σε δάνεια διαφόρων οργανισμών – π.χ. συμβούλια αποχετεύσεως και κρατικές εταιρείες – διογκώθηκαν απότομα τα τελευταία χρόνια, πλησιάζοντας το 10% του κυπριακού ΑΕΠ.
Οι κυβερνητικές εγγυήσεις αυξήθηκαν τέλος του 2011 στα 1,772 δισ. ευρώ από 1,666 δισ. ευρώ στο τέλος του 2010.

Το 2011 οι εγγυήσεις αυξήθηκαν εν μέρει λόγω της συμμετοχής της Κύπρου στα πακέτα διάσωσης των χωρών της ευρωζώνης που λαμβάνουν στήριξη από το EFSF.
Αυξήθηκαν κυρίως λόγω των πρόσθετων εγγυήσεων που δόθηκαν σε συμβούλια αποχετεύσεως.

Αν και οι εγγυήσεις αυτές θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους σε περίπτωση αδυναμίας των δημοσίων οργανισμών να αποπληρώσουν τα δάνεια που έλαβαν, το μεγαλύτερο μέρος τους δεν υπολογίζεται στο δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με την έκθεση, το ποσό που δεν υπολογίζεται στο δημόσιο χρέος αντιστοιχεί με το 8% του ΑΕΠ.

Ως γνωστό, το επίσημο χρέος διογκώθηκε τα τελευταία χρόνια φθάνοντας από το 48% στο 72% του ΑΕΠ.

Ο έμμεσος δανεισμός μέσω εγγυήσεων φαίνεται να έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την έκθεση, αυξήθηκε από 1,1 δισ. ευρώ το 2008 σε 1,8 δισ. ευρώ το 2011. Οι πρόσθετες εγγυήσεις δόθηκαν την τελευταία τριετία σε συμβούλια αποχετεύσεως, στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και στην ΑΗΚ.