Κατώτερα των εκτιμήσεων των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα κέρδη της Deutsche Bank για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Συγκεκριμένα, η γερμανική τράπεζα ανακοίνωσε ότι τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,9 δισ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές  ανέμεναν κέρδη  2,4 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Tier 1 διαμορφώθηκε στο 10%. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου η έκθεση στα κρατικά ομόλογα της Ελλάδας ήταν 94 εκατ. ευρώ, ενώ σε κρατικούς τίτλους Πορτογαλίας άγγιζε τα 189 εκατ. ευρώ.