Ζημιές εμφάνισε στο σύνολο της χρήσης η Nintendo, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.


Η ιαπωνική εταιρεία για πρώτη φορά μετά από τριάντα χρόνια κατέγραψε ζημιές, λόγω της μείωσης των τιμών για το 3DS και το Wii και των απωλειών από τη συμμετοχή της σε ξένο συνάλλαγμα.


Πιο συγκεκριμένα, η Nintendo εμφάνισε καθαρές ζημιές 43,20 δισ. γιεν στη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου, σε σχέση με κέρδη 77,62 δισ. γιεν πριν από ένα χρόνο. Τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση της τάξης του 36% στα 647,65 δισ. γιεν.