Την Τρίτη 8 Μαΐου 2012 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Alpha Bank, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. 


Η προγραμματισμένη για σήμερα Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνεδρίασε, αλλά δεν συζήτησε ούτε έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συνέπεια έλλειψης απαρτίας.