Απώλεια κερδών κατά 24% κατέγραψε στο πρώτο τέταρτο του έτους η μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσίασε η ίδια.

Σύμφωνα με την Santander τα κέρδη ανήλθαν στο 1,6 δισ. ευρώ από 2,1 δισ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, καθώς τα μη εξοφλημένα δάνεια αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Παράλληλα, οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες στο εξωτερικό και ιδίως στη Λατινική Αμερική, παρα το γεγονός ότι καλύπτουν το 50% των συνολικών της κερδών έχουν αρχίσει να επιβραδύνονται.

Η Santander δήλωσε πως οι προβλέψεις για ανεξόφλητα δάνεια αναμένεται να ανέβουν στο 51%, ή στα 3,1 δισ. ευρώ.