Τους στόχους της ΕΥΔΑΠ στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών παρουσίασε η διοίκηση της εταιρείας. Ειδικότερα, στην παρουσίαση, στην οποία εκτός του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Νίκου Μπάρδη παρευρέθηκαν και ανώτερα στελέχη της Εταιρείας, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2011, και αναλύθηκαν από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο οι στόχοι, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας και ο εκσυγχρονισμός της Εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στις πρωτοβουλίες και ενέργειες εξωστρέφειας και ανάπτυξης, που έχει αναλάβει η Διοίκηση τόσο στον ελλαδικό όσο και στο διεθνή χώρο.  Ειδικότερα, για τα θέματα αυτά και όσον αναφορά την επέκταση της Εταιρείας εκτός περιοχής αρμοδιότητάς της, η οποία κατοχυρώνεται νομικά με το ν. 4053/2012, μέσω της αμιγώς θυγατρικής της ΕΥΔΑΠ Νήσων, ο Διευθύνων Σύμβουλος ανέπτυξε εκτενώς τη στρατηγική και τη μεθοδολογία συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους δήμους όπως και τα οφέλη που προκύπτουν για τις δύο πλευρές.