Ολοκληρώθηκε στις 25.4.2012, με την υπογραφή της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών, η εξαγορά των μετοχών της ΕΛΒΙΖ Α.Ε., που κατέχει η ATEbank από την εταιρεία ΕΥΡΩΦΑΡΜ.


Όπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, Σύμβουλος Πώλησης διετέλεσε η Deloitte.