Στη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων του κλάδου της μελισσοκομίας στοχεύουν τα υπουργείο Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής ανάπτυξης, γι' αυτό και θα διαθέσουν κεφάλαια συνολικού ύψους 5,6 εκατ. ευρώ και που θα βαρύνουν το 50% των δαπανών από τον ΕΛΕΓΕΠ και το 50% του Τακτικού Προϋπολογισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η κατανομή των κεφαλαίων θα γίνει ως εξής:

- 3.965.000 ευρώ θα διατεθούν για τον εξορθολογισμό της νομαδικής μελισσοκομίας
- 1.385.000 ευρώ θα διατεθούν για την παροχή τεχνικής βοήθειας, εκ των οποίων τα 1,2 εκατ. θα διατεθούν για τη λειτουργία Κέντων Μελισσοκομίας
- 200.000 ευρώ θα διατεθούν για αναλύσεις μελιού και τη στήριξη των σχετικών εργαστηρίων
- 50.000 ευρώ θα διατεθούν για εφαρμοσμένη έρευνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, στην Ελλάδα υπάρχουν 1.549.000 μελισσοσμήνη από 15.190 μελισσοκόμους.