Στην υλοποίηση επένδυσης  22,7 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε η Global Finance με την Ταϊβανέζικων συμφερόντων και εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου Romcarbon, σε συνέχεια της προκαταρκτικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί το Δεκέμβριο το 2011.
Το υπό την διαχείριση της  Global Finance, South Eastern Europe Fund θα εξαγοράσει το 75% των δραστηριοτήτων ανακύκλωσης της Romcarbon συνεισφέροντας παράλληλα και  10 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη τους. Συνεπενδυτής της Global Finance σε αυτήν την επένδυση είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανάπτυξη (ΕBRD).

Οι δραστηριότητες αυτές, υπό την επωνυμία Green Group, συνίστανται στην ανακύκλωση μπουκαλιών PET καθώς και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (WEEE). O Όμιλος Green Group έκλεισε το 2011 με κύκλο εργασιών  78 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) 12 εκατ. ευρώ  και κέρδη μετά από φόρους περίπου 6,3 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό σχέδιο της Green Group συνίσταται στην ενίσχυση των δικτύων συλλογής, την αναδιάρθρωση  και την αυτοματοποίηση των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων (σε Ρουμανία,  Σερβία  και  Σκόπια), την δημιουργία νέων εργοστασίων για την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών σε Σερβία και Ουγγαρία, καθώς και την έναρξη νέων δραστηριοτήτων ανακύκλωσης όπως γυαλί, βιομηχανικά απόβλητα κλπ.