Υπέρ μιας πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη τάχθηκε για μία ακόμη φορά ο ευρωπαίος επίτροπος για την εσωτερική αγορά, Μισέλ Μπαρνιέ

 

Ο κ. Μπαρνιέ τόνισε ότι δεν χρειάζεται «να ξανατεθούν υπό αμφισβήτηση οι αποφάσεις και η συνθήκη, στις οποίες συμφωνήσαμε με δυσκολία», ενώ επισήμανε πως «εάν επιθυμούμε να επιτύχει αυτό το πρόγραμμα για τις κανονιστικές ρυθμίσεις και τη διακυβέρνηση, θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό και να υποστηριχθεί από τους λαούς, συνεπώς θα πρέπει να το συνοδεύσουμε με ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα».


Ο ευρωπαίος επίτροπος πρόσθεσε ότι «από πολλών μηνών, στα πλαίσια της αναθέρμανσης της εσωτερικής αγοράς, είχαμε προτείνει περίπου τριάντα προτάσεις για την ανάπτυξη στην Ευρώπη». 


Μεταξύ των, «μεσοπρόθεσμων», αυτών μέτρων περιλαμβάνεται το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, «το οποίο αναμένεται να επιτευχθεί εντός ολίγων εβδομάδων» και μία σειρά από προτάσεις «που αποβλέπουν στο να λειτουργήσει καλύτερα η εσωτερική αγορά, να διευκολυνθούν οι επενδύσεις, οι εξαγωγές, η καινοτομία και επίσης η προστασία των καταναλωτών».


Επιπλέον, ο κ. Μπαρνιέ εξέφρασε την ευχή να προχωρήσει η ΕΕ μακρύτερα, όσον αφορά στα βραχυπρόθεσμα μέτρα. 


«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να ενθαρρυνθεί στη δράση της, οι τράπεζες –που στηρίζονται από την ΕΚΤ—οφείλουν να δανείζουν τις επιχειρήσεις, καθώς τα "ομολογιακά προγράμματα" έχουν επικυρωθεί προ πολλών μηνών».