Παρατείνεται η υπουργική απόφαση για την παράταση υποβολής επενδυτικού νόμου 3908/2011, με απόφαση που υποφράφηκε από τον υφυπουργό, Θ. Μωραΐτη. 


Σύμφωνα με την απόφαση, η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων παρατείνεται από 30 Απριλίου 2012 σε Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012 μετά από αίτημα των επενδυτών.

 

Από το υπουργείο τονίζεται στους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια να μην περιμένουν μέχρι την τελευταία ημέρα, προς αποφυγή συνωστισμού στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, καθώς και αποφυγή καθυστερήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, εξαιτίας της ταυτόχρονης υποβολής πολλαπλών επενδυτικών σχεδίων. Τονίζεται ότι το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής θα παύσει τη λειτουργία του στις 13.00, ενώ τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών θα κλείσουν στις 14.00 την καταληκτική ημερομηνία.

 

«Η παράταση αυτή αποτελεί επακόλουθο του πολυνομοσχεδίου που ψηφίσαμε πρόσφατα στη Βουλή. Μέσω του νομοσχεδίου αυτού προβήκαμε σε σημαντικές βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια. Ωστόσο οι επενδυτές επισημαίνουν πως δεν προλαβαίνουν να αξιοποιήσουν τις θετικές αυτές ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου. Για το σκοπό αυτό προβαίνουμε στην παράταση 1 μήνα, ώστε να έχουν όλοι επαρκή χρονικό διάστημα να υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια», ανέφερε η υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Άννα Διαμαντοπούλου

 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Μωραΐτης, δήλωσε: « Η χώρα μας έχει ανάγκη από επενδύσεις, ειδικά αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι οποίες θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και θα τονώσουν την οικονομία».

 

Οι θεσμικές βελτιώσεις των επενδυτικών νόμων αφορούν τόσο τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, όσο και το νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011. Υπενθυμίζεται ότι ως προς το νέο επενδυτικό νόμο 3908/2011 οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

 

1. Αυξάνεται το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου από το 40% στο 60%. Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυξάνεται το ποσοστό στο 70%.

 

2. Αναστέλλεται η απαίτηση για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα με την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.

 

3. Δίνεται δυνατότητα στον επενδυτή να μπορεί να προβαίνει σε τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.

 

4. Ενισχύεται η διαφάνεια και δημοσιεύονται όλες οι πληροφορίες κάθε επένδυσης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

 

5. Θεσπίζονται αποκλειστικές προθεσμίες για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

6. Αυξάνεται το όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία, εναρμονίζοντας έτσι με το Ευρωπαϊκό καθεστώς.

 

Ως προς τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 οι σημαντικότερες αλλαγές είναι:

 

1. Καταργείται το ελάχιστο όριο επένδυσης των 100.000 €.

 

2. Καθορίζεται κλιμακούμενο κόστος επιδότησης για τις επενδύσεις φωτοβολταϊκών ανεξαρτήτου μεγέθους, ώστε κάθε επενδυτής να λαμβάνει επιδότηση αντίστοιχη με το κόστος της επένδυσης που έχει υλοποιήσει.

 

3. Επανεξετάζονται οι εκατοντάδες επενδύσεις που απορρίφθηκαν, επειδή δεν προσκόμισαν κάποιο δικαιολογητικό εντός των προθεσμιών, λόγω καθυστέρησης δημόσιας υπηρεσίας.

 

4. Ανασυγκροτείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή του ΥΠΑΑΝ, για υποθέσεις ανακλήσεων και δικαστικών αποφάσεων.

 

5. Παρέχεται παράταση 1 έτους στην ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών σχεδίων.

 

6. Προωθείται το καθεστώς του συμψηφισμού.