Σοκ και δέος για την κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα προκαλούν τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΣΕΠΕ πριν από λίγο.

Από την επεξεργασία των επιχειρησιακών και των ατομικών συμβάσεων που κατατέθηκαν στην Επιθεώρηση Εργασίας στο διάστημα από 14/02 έως 31/03 προκύπτουν μειώσεις μισθών σε 37.666 Έλληνες.

Οι μειώσεις, ανά περιοχή, φτάνουν ακόμη και στο 35% ενώ ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 22% όση και η μείωση του βασικού μισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης

Τα στοιχεία που δημοσίευσε το ΣΕΠΕ, εμπεριέχουν άλλο ένα εύρημα που οδηγεί σε μείωση μισθού.

Για πρώτη φορά ο αριθμός των νέων συμβάσεων που προβλέπουν εργασία μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασία, ξεπέρασαν τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Ο πίνακας είναι αποκαλυπτικός:

 

Πίνακας V: Ποσοστό συμμετοχής είδους σύμβασης εργασίας στο σύνολο των νέων συμβάσεων που κατατέθηκαν

 

2009

2010

2011

2012

1. Συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης

79,0%

66,9%

60,4%

49,9%

2. Συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης

16,7%

26,1%

30,6%

38,1%

3. Συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας

4,3%

6,9%

8,9%

12,0%

 Την κατάσταση με τη μείωση των μισθών αποτυπώνουν οι δύο πίνακες του ΣΕΠΕ. Ο πρώτος πίνακας, καταγράφει ανά γεωγραφική περιφέρεια τις μειώσεις μισθών που προέκυψαν από την υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων. Συνολικά, έχουν υπογραφεί 171 επιχειρησιακές συμβάσεις οι οποίες αφορούν σε 4533 εργαζόμενους.
 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ %

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &  ΘΡΑΚΗΣ

16

561

26%

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

58

1735

22,00%

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4

33

26,36%

ΗΠΕΙΡΟΥ

8

83

31,36%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

21

512

29,90%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

0

0

0%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5

63

30%

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

6

217

13,3%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2

95

14,50%

ΑΘΗΝΩΝ

29

1689

20%

ΠΕΙΡΑΙΑ

4

101

20%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

5

206

19,00%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7

118

18%

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1

8

35%

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

2

22

20%

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

0

0

0%

ΚΡΗΤΗΣ

3

90

17,50%

ΣΥΝΟΛΟ

171

4533

Μ.Ο.      22,35  %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ο δεύτερος πίνακας αφορά στις ατομικές συμβάσεις που έχουν υπογραφεί ανά γεωγραφική περιφέρεια. Κούρεμα μισθού μέσω ατομικών συμβάσεων, έχουν υποστεί 33133 Έλληνες.
 

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ %

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &  ΘΡΑΚΗΣ

169

814

25%

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2687

9913

22,00%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

71

219

25,65%

ΗΠΕΙΡΟΥ

234

842

21,28%

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

291

2633

27,62%

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

12

56

19,00%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

416

1448

30%

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

242

933

21,5%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

69

372

20,40%

ΑΘΗΝΩΝ

2776

10268

22%

ΠΕΙΡΑΙΑ

131

568

17,50%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

137

1549

20,50%

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

121

1758

21%

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

82

312

28%

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

41

171

21,30%

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

22

145

20%

ΚΡΗΤΗΣ

324

1132

21,00%

ΣΥΝΟΛΟ

7825

33133

Μ.Ο.      22  %