Στρατηγικό επενδυτή για την Κτηματολόγιο ΑΕ ψάχνει η Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων.

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Υποδομών, στόχος της ανεύρεσης του επενδυτή είναι να υλοποιηθεί έγκαιρα η κτηματογράφηση και η αποτελεσματικότέρη λειτουργία του. 

Η επιτροπή εξουσιοδότησε την Ειδική Γραμματεία Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών να αναρτήσει στο διαδίκτυο πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Με πληροφορίες από  capital.gr