Πρόταση ο υπουργός Οικονομικών Κύπρου Β. Σιαρλής να υπογράψει δέσμευση για ανάληψη ευθύνης κρατικής στήριξης της Λαϊκής Τράπεζας περιλαμβάνεται σε έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε για συζήτηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.
Η πρόταση, σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» περιλήφθηκε για συζήτηση και έγκριση στην ατζέντα της προσεχούς συνεδρίασης του Υπουργικού. Όπως αναφέρει το έγγραφο, «η κρατική παρέμβαση, εάν χρειαστεί, θα αποτελεί έσχατη επιλογή» και αφού «εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για αύξηση του κεφαλαίου μέσω των αγορών».

Ωστόσο, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, και «σε περίπτωση που αποτύχουν οι προσπάθειες για ανακεφαλαιοποίηση μέσω των αγορών» οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως αναφέρει το έγγραφο, «θα συνεπαγόταν την ανάληψη, σε πρώτο στάδιο, δυνητικής υποχρέωσης από μέρους του Κράτους ποσού μέχρι 2,5 δισ. ευρώ που θα κάλυπτε το σύνολο των δράσεων για ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας». Αυτό πρέπει να γίνει με αυστηρές προϋποθέσεις, όπως ο διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την κυβέρνηση, περιορισμοί στις απολαβές των ανώτατων αξιωματούχων, κατάργηση των bonus κ.λπ.

«Πρόσθετα», όπως σημειώνεται, «θα πρέπει να υλοποιηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει κλείσιμο υποκαταστημάτων, ανασυγκρότηση των δραστηριοτήτων του ιδρύματος, μείωση της απασχόλησης και σημαντική μείωση των απολαβών του προσωπικού».