Κατάλογο με 18 λάθη στις φορολογικές δηλώσεις που μπορούν να κοστίσουν στον φορολογούμενο δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών με σχετική εγκύκλιο. Οι φορολογούμενοι που θα εξασφαλίσουν ότι δεν θα έχουν υποπέσει σε κάποιο από τα 18 λάθη που αναφέρονται στη συνέχεια, θα γλιτώσουν φόρους και ταλαιπωρία. Η φετινή χρονιά δεν προσφέρεται για λάθη. Πρώτον διότι καραδοκούν τα τεκμήρια και δεύτερον διότι ο φόρος θα είναι ούτως ή άλλως αυξημένος για μια σειρά από λόγους (αναδρομική μείωση αφορολογήτου είσπραξη εισφοράς αλληλεγγύης και τέλους επιτηδεύματος μέσω του εκκαθαριστικού, κατάργηση ή περικοπή φορολογικών απαλλαγών).

Ο πλήρης κατάλογος των 18 λαθών έχει ως εξής:
 
1.    Έχουν συμπληρωθεί όλοι οι κωδικοί που αφορούν στην κύρια και στις δευτερεύουσες κατοικίες εκτός από τους κωδικούς των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Όταν η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία είναι μισθωμένη, ή παραχωρημένη, ο φορολογούμενος θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμπληρωθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
2.    Δεν μεταφέρονται τα στοιχεία της μισθωμένης κύριας κατοικίας στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης
3.    Έχουν συμπληρωθεί στοιχεία κυκλοφορίας αυτοκινήτων χωρίς αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης
4.    Έχουν συμπληρωθεί τόκοι στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας στον πίνακα δαπανών και δεν έχουν μεταφερθεί σωστά τα ποσά στους κωδικούς 727-728 του πίνακα προσδιορισμού ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης. Στους κωδικούς 727-728 συμπληρώνονται τα ποσά των τόκων και τα ποσά της αποπληρωμής του κεφαλαίου
5.    Έχει συμπληρωθεί η ένδειξη έγγαμος και δεν έχει συμπληρωθεί ο ΑΦΜ της συζύγου
6.    Δεν έχουν συμπληρωθεί οι μήνες ιδιοκατοίκησης της κύριας κατι των δευτερευουσών κατοικιών
7.    Δεν συμφωνούν τα τετραγωνικά μέτρα της μισθωμένης κύριας κατοικίας που συμπληρώνονται στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης με τα τετραγωνικά μέτρα του πίνακα της δαπάνης ενοικίου.
8.    Έχει συμπληρωθεί η ένδειξη που αφορά συνταξιούχο ηλικίας άνω των 65 ετών για τον υπόχρεο ή τη σύζυγο χωρίς εισόδημα από συντάξεις
9.    Συμπλήρωση του αριθμού καταχώρησης στη δήλωση με δυσανάγνωστους χαρακτήρες με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί η τιμή του αριθμού κατχώρησης από το σύστημα Taxis με αυτή που πληκτρολογήθηκε.
10.    Δεν έχει συμπληρωθεί η επιφάνεια της κύριας και των δευτερευουσών κατοικιών ενώ είναι συμπληρωμένα όλα τα υπόλοιπα στοιχεία
11.    Δεν υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών
12.     Έχουν συμπληρωθεί κωδικοί που αφορούν στη σύζυγο και δεν έχει συμπληρωθεί ο ΑΦΜ του συζύγου
13.    Έχει καταχωρηθεί ημερομηνία θανάτου στο μητρώο και η δήλωση υποβάλλεται χωρίς την ένδειξη του αποβιώσανα ή αντίστροφα υπάρχει η ένδειξη αποβιώσαντα χωρίς σχέση κληρονόμου στο Μητρώο.
14.    Υπάρχουν συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου στη δήλωση χωρίς να έχει καταχωρηθεί αντίστοιχη σχέση στο μητρώο.
15.    Η δήλωση υποβάλλεται από γυναίκα υπόχρεη και έχουν συμπληρωθεί οι κωδικοί που αφορούν στη σύζυγο.
16.    Δηλώσεις εν διαστάσει συζύγων στις οποίες δεν διαγράφεται ο ΑΦΜ της πρώην συζύγου.
17.    Έχουν συμπληρωθεί τόκοι για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας χωρίς να έχει συμπληρωθεί το συνολικό ποσό των δανείων στους κωδικούς 069-070 του πίνακα δαπανών.
18.    Έχουν συμπληρωθεί μέτρα μήκους σκάφους χωρίς αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης.


Αρίστος Οικονομίδης

Δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ