Αύξηση 6,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς) του μηνός Μαρτίου 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.


Κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2011 προς το 2010 είχε σημειωθεί αύξηση 8,7%.
 

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Μάρτιο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 1,2%, έναντι αύξησης 1,6%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011.
 

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2010 - Μαρτίου 2011, παρουσίασε αύξηση 7,4%, έναντι αύξησης 7,0%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 1,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
 

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 1,2%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εξωτερικής Αγοράς κατά 1,3%.
 

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού κατά 6,4%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2011, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:
 

α. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Εγχώριας Αγοράς κατά 6,7%.

β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Παραγωγού Eξωτερικής Aγοράς κατά 5,5%.