Το ποσό των 6 δισ. ευρώ περίπου άντλησε η Ιταλία από τη σημερινή δημοπρασία 5ετών και 10ετών ομολόγων, παρόλο που  το κόστος δανεισμού αυξήθηκε σημαντικά.

Συγκεκριμένα, η απόδοση των 10ετών ομολόγων ενισχύθηκε στο 5,84% από 5,24% κατά την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στα τέλη Μαρτίου., ενώ η  απόδοση των 5ετών ομολόγων αναρριχήθηκε στο 4,86% από 4,18%.