Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου θα συνεδριάσει σήμερα, το υπουργικό συμβούλιο.
 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί επιστροφής αποδοθέντων ποσών από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες διατάξεις. (Εισηγητές Υπουργοί: Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Ά. Διαμαντοπούλου, Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Παπακωνσταντίνου)
2. Πρόοδος υλοποίησης δράσεων του Δεύτερου Οικονομικού Προγράμματος μέχρι το τέλος Απριλίου 2012. (Εισηγητής: Πρωθυπουργός)
3. Θέματα που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση πιστωτικών ιδρυμάτων. (Εισηγητής: Υπουργός Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδης)
4. Ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων που αφορούν τις συμβάσεις παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων. (Εισηγητής: Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μ. Βορίδης)