Στα 26,65 δισ. ευρώ ανήλθαν τα συνολικά έσοδα του κράτους το τέταρτο τρίμηνο του 2011, ενώ το 2010 το αντίστοιχο ποσό διαμορφώθηκε στα 26,5 δισ. ευρώ.  

Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης, που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) τα έσοδα από τους φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές το δ΄τρίμηνο ανήλθαν στα 7,62 δισ. ευρώ από 7,47 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, ενώ τα  έσοδα από τις κοινωνικές εισφορές διαμορφώθηκαν στα 6,91 δισ. ευρώ από 8,10 δισ. ευρώ. Επίσης τα έσοδα από φόρους εισοδήματος  ανήλθαν σε 5,92 δισ. ευρώ από 5,40 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2010. 

Στον τομέα των δαπανών, το σύνολο αυτών διαμορφώθηκε στα 29,56 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2011, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010 ήταν 32,52 δισ. ευρώ. Επίσης, οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν στα 12,44 δισ. ευρώ από 12,61 δισ. ευρώ. 

Τέλος, το ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης το ίδιο διάστημα παρουσίασε έλλειμμα 2,90 δισ. ευρώ από έλλειμμα 5,91 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2010.