Χειροτέρεψαν οι συνθήκες τραπεζικού δανεισμού στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το διάστημα από Οκτώβριο του 2011 ως τον Μάρτιο του 2012, όπως προκύπτει από ερευνα της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι ΜμΕ που διαπίστωσαν ότι δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε δανεισμό έφτασαν το 45%, ενώ οι ιρλανδικές και πορτογαλικές επιχειρήσεις εμφάνιστηκαν απαισιόδοξες κατά 35%.

Γενικά πάντως δάνεια και υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς δεν είναι πια διαθέσιμα για τις ΜμΕ στις περισσότερες χώρες της ευρωζώνης.

Κατά 38% οι ελληνικές ΜμΕ δηλώνουν απόρριψη αιτήσεων για λήψη δανείου, ενώ οι όροι δανεισμού έχουν επιδεινωθεί.

Παράλληλα, βρίσκονται στην πρώτη θέση της κατάστασης σε σχέση με την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης.