Έως τις 31 Μαΐου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου. 


Η παράταση αφορά σε οφειλές, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.