Οι κυπριακές τράπεζες παραμένουν ευάλωτες στους κινδύνους που οφείλονται στην ελληνική κρίση, τονίζει σε σημερινή του έκθεση ο οίκος αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας Fitch.
Ο οίκος εκτιμά μεταξύ άλλων ότι οι τράπεζες της Κύπρου θα συνεχίσουν και το 2012 να επηρεάζονται αρνητικά από την μεγάλη έκθεσή τους στην Ελλάδα.
Παράλληλα αναμένει να ενταθούν οι πιέσεις στις αξιολογήσεις της βιωσιμότητάς τους εάν δεν ενισχυθούν τα κεφάλαιά τους μέσω ιδιωτικών επενδύσεων.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις αποδόσεις των ελληνικών δανείων τους αλλά και στην προστασία των χρεογράφων τους.