Σε περίπου 184 δισ. ευρώ ανήλθαν οι προβληματικοί τίτλοι των τραπεζών στον κατασκευαστικό τομέα στην Ισπανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της χώρας.

Σύμφωνα με την τράπεζα, το ποσοστό που αντιστοιχεί σε αυτό το ποσό φτάνει το 60% των χαρτοφυλακιών των τραπεζών.

Τα δάνεια που έχει λάβει ο τομέας των κατασκευών ενδέχεται να μην αποπληρωθούν ενώ συχνές είναι και οι κατασχέσεις ακινήτων και οικοπέδων.

Τον Ιουνίο του 2011 οι προβληματικές μετοχές είχαν ανέλθει στα 176 δισ. ευρώ.