Πάνω από 300 εκατ. ευρώ πλήρωσαν οι ελληνικές τράπεζες τη Φινλανδία, για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με το Bloomberg, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Φινλανδίας, η χώρα έλαβε 311 εκατ. ευρώ, ενώ αυτό αφορά τη μια δόση από τα 925 εκατ. ευρώ που θα πληρωθούν από τη χώρα μας με πόρους του δεύτερου προγράμματος στήριξης.

Μετά από τρίμηνες συζητήσεις με τις ελληνικές τράπεζες, το Φινλανδικό υπουργείο θα δημοσιεύσει μέρος της συμφωνίας που είχε χαρακτηριστεί απόρρητη και η οποία περιλαμβάνει τη μεταφορά ελληνικών ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες σε επίτροπο που θα τα μεταπωλήσει και θα τα επενδύσει σε 15ετή ή 30ετή ομόλογα με αξιολόγηση ΑΑΑ.