Οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη διεύθυνση κατοικίας τους μέσω Ίντερνετ, σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Παντελή Οικονόμου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1327/Β/23-04-2012.


Οι πιστοποιημένοι φορολογούμενοι στο TaxisNet θα συμπληρώνουν ηλεκτρονικά το έντυπο Μ1 στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)


Στη συνέχεια, η ΓΓΠΣ θα προωθεί την αίτηση στην αρμόδια εφορία, η οποία θα έχει την υποχρέωση να κάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες για την αλλαγή της διεύθυνσης του φορολογουμένου και την αποστολή των στοιχείων στη νέα ΔΟΥ, στην οποία θα υπάγεται ο φορολογούμενος. 


Να σημειωθεί ότι, εφόσον ο φορολογούμενος έχει ως επαγγελματική έδρα την κατοικία του, με την παραπάνω διαδικασία θα αλλάζει μόνο η διεύθυνση κατοικίας του και όχι η επαγγελματική του έδρα. 

Διαβάστε τη σχετική απόφαση  ΕΔΩ