Ελεύθερα μπορούν να εγκαθίστανται ο Pacman o Supermario και άλλα παιχνίδια «τα οποία διαθέτουν λογισμικό πρόγραμμα (software) και μονάδα ηλεκτρονικού μηχανισμού (hardware), σύμφωνα με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Βέβαια, οι δύο ήρωες (και όσοι άλλοι θέλουν να βρουν τη θέση τους σε καταστήματα, καφετέριες κλπ) θα είναι«ελεύθεροι αλλά φορολογημένοι» καθώς όπως ξεκαθαρίζεται στο κείμενο του υπουργού «ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσαρμόσει το παιγνιομηχάνημα στο φορολογικό μηχανισμό καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων. Προαναγγέλλεται μάλιστα η έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα διασαφηνιστεί ο «χρόνος καταβολής τελών και παραβόλων, οι όροι καταβολής και τα όργανα είσπραξης». 

Πάντως, μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση ο Pacman και ο Supermario θα απολαμβάνουν φορολογικής ασυλίας καθώς «μέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης δεν καταβάλλονται τέλη και παράβολα». 

Με τον πρόσφατο νόμο 4002/2011 επετράπη και πάλι η εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιχνιδιών με τα λεγόμενα «παιγνιομηχανήματα». Έτσι, σταμάτησε μια εκκρεμότητα εννέα ετών (κρατούσε από το 2002) εξαιτίας της οποίας μάλιστα, η χώρα σύρθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η εγκύκλιος Σαχινίδη, εξειδικεύει τις μεταβατικές διατάξεις που ισχύουν:  

-Από τον Δεκέμβριο του 2011 έχει δοθεί προθεσμία ενός εξαμήνου για την τακτοποίηση των θεμάτων αδείας και πιστοποίησης που απαιτούνται για την εγκατάσταση των μηχανημάτων. Άρα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν μέχρι τον Ιούνιο.  

Από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου 4002 (Αύγουστος 2011) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, ουδεμία παράβαση υφίσταται ούτε επιβάλλονται κυρώσεις καθώς δεν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα προεδρικά διατάγματα.   

Τα παιχνίδια που μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν ελεύθερα ανά την ελληνική επικράτεια, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες. 

Εννοείται ότι απαγορεύεται τα παιχνίδια αυτά να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη. 
  1. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα μηχανικά παίγνια. Ως παραδείγματα, η εγκύκλιος αναφέρει το ποδοσφαιράκι, τη μπασκέτα, το monopole standard και άλλα. 
  2. Στη δεύτερη κατηγορία συναντάμε τη… μπουνιά, τη μηχανή με τα κουκλάκια και τα άλλα είδη δώρων , το street basketball το virtual striker κλπ.
  3. Στην τρίτη κατηγορία συναντάμε τον Pacman, τον supermario, το hot crazy magic games, το crazy typhoon. Για την εγκατάσταση τέτοιων παιχνιδιών βέβαια, υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις οι οποίες περιγράφονται στον νόμο 4002/2011. 

Αρίστος Οικονομίδης