Μείωση κατά 10,9% κατάγραψε τον Φεβρουάριο ο δείκτης κύκλου εργασιών χωρίς τα καύσιμα στο Λιανικό Εμπόριο σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2011 έναντι μείωσης 8,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, σημείωσε μείωση 11,1%, έναντι μείωσης 6,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο Δείκτης Όγκου, χωρίς τα καύσιμα, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, σημείωσε μείωση 11,8%, έναντι μείωσης 9,0%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.

Ο Δείκτης Όγκου, με τα καύσιμα, κατά το μήνα Φεβρουάριο 2012, σε σύγκριση με το δείκτη του Φεβρουαρίου 2011, σημείωσε μείωση 13,0%, έναντι μείωσης 10,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2011 προς το 2010.