Παρατείνεται μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012 με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.