Την παράταση της  προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά ένα μήνα ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Olympic Catering. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε  την παράταση της προθεσμίας που είχε τεθεί στους παλαιούς μετόχους να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι τις 23.05.2012.

Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ.