Πρόστιμο ύψους 6.000 ευρώ επέβαλλε η Επιτροπή κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία «FHL ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΒΕΕ». Το πρόστιμο επιβλήθηκε καθώς η εταιρεία κατά την πρόωρη μερική αποπληρωμή ομολογιακού δανείου δεν διασφάλισε την ίση μεταχείριση των ομολογιούχων δανειστών και δεν προέβη σε προηγούμενη ανακοίνωση προς όλους τους ομολογιούχους, κατά παράβαση του άρθρου 17 του ν. 3556/2007.