Υπεύθυνη του τμήματος Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της ATEbank ορίστηκε η κ. Γεωργοπούλου Αικατερίνη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.